ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23/6/2021 ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές. Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την προστασία των καταναλωτών όταν υπογράφουν συμβόλαιο με έναν πάροχο λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Κάθε τραπεζική, […]

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Περισσότερα »

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία με διάρκεια από 18/6/2021 έως 24/9/2021. Η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος. Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία Περισσότερα »

Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2020 το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, ένα επικαιροποιημένο, συνολικό στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές. Το θεματολόγιο καλύπτει πέντε βασικούς τομείς προτεραιότητας: Μπορείτε να δείτε το νέο θεματολόγιο πατώντας εδώ

Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές Περισσότερα »

Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey)

Η ετήσια έκδοση του Consumer Market Scoreboard της Ε.Ε. πρόσφατα αντικαταστάθηκε από μία νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς την New Market Monitoring Survey. Μέσω αυτού του νέου διαδικτυακού εργαλείου:(α) παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα έρευνας με βάση συγκεκριμένους δείκτες για μια αγορά,(β) αξιολογείται η απόδοση μιας σειράς αγορών αγαθών

Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey) Περισσότερα »

Scroll to Top