Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey)

Η ετήσια έκδοση του Consumer Market Scoreboard της Ε.Ε. πρόσφατα αντικαταστάθηκε από μία νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς την New Market Monitoring Survey. Μέσω αυτού του νέου διαδικτυακού εργαλείου:(α) παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα έρευνας με βάση συγκεκριμένους δείκτες για μια αγορά,(β) αξιολογείται η απόδοση μιας σειράς αγορών αγαθών …

Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey) Περισσότερα »