ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2020 το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, ένα επικαιροποιημένο, συνολικό στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές. Το θεματολόγιο καλύπτει πέντε βασικούς τομείς προτεραιότητας: Μπορείτε να δείτε το νέο θεματολόγιο πατώντας εδώ

Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές Περισσότερα »

Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey)

Η ετήσια έκδοση του Consumer Market Scoreboard της Ε.Ε. πρόσφατα αντικαταστάθηκε από μία νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς την New Market Monitoring Survey. Μέσω αυτού του νέου διαδικτυακού εργαλείου:(α) παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα έρευνας με βάση συγκεκριμένους δείκτες για μια αγορά,(β) αξιολογείται η απόδοση μιας σειράς αγορών αγαθών

Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey) Περισσότερα »

Scroll to Top