ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών λόγω περιορισμού ατόμων σε τελετές και δεξιώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976-31.7.2020 της κοινής υπουργικής απόφασης Β3165 (Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19), ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα …

Ανακοίνωση για τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών λόγω περιορισμού ατόμων σε τελετές και δεξιώσεις Περισσότερα »

«Re-open EU»

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για όσους/όσες θέλουν να ταξιδέψουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το «Re-open EU» είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που περιέχει βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να βοηθήσει τους καταναλωτές να προγραμματίσουν με …

«Re-open EU» Περισσότερα »

Συνεργασία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών με τα ΑΕΙ για “πράσινες” δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις καινοτομίας

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των Πανεπιστημίων στη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους καθώς και τη σύναψη Συμβάσεων Καινοτομίας για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) της Γενικής …

Συνεργασία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών με τα ΑΕΙ για “πράσινες” δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις καινοτομίας Περισσότερα »

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23/6/2021 ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές. Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την προστασία των καταναλωτών όταν υπογράφουν συμβόλαιο με έναν πάροχο λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Κάθε τραπεζική, …

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Περισσότερα »

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία με διάρκεια από 18/6/2021 έως 24/9/2021. Η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος. Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση …

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία Περισσότερα »

Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2020 το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, ένα επικαιροποιημένο, συνολικό στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές. Το θεματολόγιο καλύπτει πέντε βασικούς τομείς προτεραιότητας: Μπορείτε να δείτε το νέο θεματολόγιο πατώντας εδώ

Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey)

Η ετήσια έκδοση του Consumer Market Scoreboard της Ε.Ε. πρόσφατα αντικαταστάθηκε από μία νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς την New Market Monitoring Survey. Μέσω αυτού του νέου διαδικτυακού εργαλείου:(α) παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα έρευνας με βάση συγκεκριμένους δείκτες για μια αγορά,(β) αξιολογείται η απόδοση μιας σειράς αγορών αγαθών …

Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey) Περισσότερα »

Scroll to Top