Προστασία του Καταναλωτή

Σας καλωσορίζουμε στον νέο ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Τομέας Προστασίας Καταναλωτή).

Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από την καταναλωτική νομοθεσία που εμπίπτουν στην  αρμοδιότητά μας και να υποβάλετε την καταγγελία σας.

consumer-behavior-new
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

*Η τηλεφωνική γραμμή καταναλωτή 1520 λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 15:00
**Η κλήση χρεώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.
μικρός-καταναλωτής-νέα

«Ο μικρός καταναλωτής…
τα βασικά δικαιώματα»

Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή υλοποιεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα «Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόκειται για σειρά δράσεων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και εκπαιδευτικών που στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους σε θέματα αγωγής του καταναλωτή.

Scroll to Top