Προστασία του Καταναλωτή

Σας καλωσορίζουμε στον νέο ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Τομέας Προστασίας Καταναλωτή).

Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από την καταναλωτική νομοθεσία που εμπίπτουν στην  αρμοδιότητά μας και να υποβάλετε την καταγγελία σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

*Η τηλεφωνική γραμμή καταναλωτή 1520 λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 15:00
**Η κλήση χρεώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.
Νεαροί Καταναλωτές

«Νεαροί Καταναλωτές»
Τα βασικά δικαιώματα

Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή υλοποιεί το εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νεαροί καταναλωτές. Τα βασικά δικαιώματα» για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Αποτελεί σειρά δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα αγωγής του καταναλωτή και απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Scroll to Top