ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
(Τομέας Προστασίας Καταναλωτή)

Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (Τομέας Προστασίας Καταναλωτή) αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Συστάθηκε με το Π.Δ. 5/2022 με κύριο στρατηγικό σκοπό την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και της ασφάλειάς τους, τη διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και  προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς και την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

- Τηλεφωνικός Κατάλογος Προσωπικού

- Οργανόγραμμα

- Yποβολή Kαταγγελίας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ταχ. Διεύθυνση:  Πλατεία Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα
e-mail: 1520@mindev.gov.gr
Γραμμή Καταναλωτή:  1520

γγε-κτήριο-νέα
Scroll to Top