Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 2021-2024

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 2021-2024, η οποία θα παρέχει το πλαίσιο δράσης της ΕΕ για ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων, όπως:

– τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων παιδιών,

– τα δικαιώματα των παιδιών στην ψηφιακή εποχή,

– την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, και

– την προώθηση της “φιλικής” δικαιοσύνης προς τα παιδιά.

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματα των παιδιών ως καταναλωτών πρέπει να ενισχυθούν η δημόσια διαβούλευση για τυχόν συμμετοχή σας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2020.

Η δημόσια διαβούλευση παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο: European Commission : EU strategy on the rights of the child (2021-24)

Scroll to Top