Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Καταναλωτή: Ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΟΣΑ για την πολιτική του καταναλωτή

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Καταναλωτή (15 Μαρτίου), η Επιτροπή του ΟΟΣΑ για την Πολιτική του Καταναλωτή δημοσίευσε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο με σκοπό την προώθηση του έργου της για την πολιτική του καταναλωτή και την ασφάλεια των προϊόντων. Στόχος της Επιτροπής για την Πολιτική του Καταναλωτή του ΟΟΣΑ, που συμπληρώνει πάνω από 50 χρόνια δράσης, είναι η ενδυνάμωση των καταναλωτών, προκειμένου να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να προστατεύονται από  παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και από μη ασφαλή προϊόντα. Επισημαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμμετέχει ως εκπρόσωπος της χώρας μας στην Επιτροπή του ΟΟΣΑ  για την πολιτική του καταναλωτή (Committee on Consumer Policy).

Ενημερωτικό φυλλάδιο ΟΟΣΑ

Scroll to Top