Οι εμπορικές πρακτικές των influencers στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Έλεγχοι (EU Sweeps) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή

Οι εμπορικές πρακτικές των influencers στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Έλεγχοι (EU Sweeps) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή

Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές των Κρατών Μελών της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών (CPC Network – μεταξύ αυτών και η χώρα μας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου), πρόκειται να διενεργηθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έλεγχοι (EU Sweeps) των εμπορικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προωθήσουν ή να διαθέσουν προς πώληση αγαθά και υπηρεσίες εταιρειών (brands) με τις οποίες συνεργάζονται.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών, ο πρωταρχικός στόχος αυτού του πανευρωπαϊκού ελέγχου είναι να εντοπίσει αναρτήσεις των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες περιέχουν μαρτυρίες,  κριτικές  ή καταχωρήσεις που ενδεχομένως να είναι παραπλανητικές για τους καταναλωτές, επηρεάζοντας την αγοραστική τους συμπεριφορά και προκαλώντας οικονομική ζημία, και κατά δεύτερον να επαληθεύσει εάν οι influencers που παρουσιάζονται σαν προμηθευτές ενημερώνουν με σαφήνεια τους ακόλουθούς τους σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους.

Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου θα συμβάλλουν στον έλεγχο καταλληλότητας της ψηφιακής αμεροληψίας και δικαιοσύνης και στην αξιολόγηση του κατά πόσον απαιτείται νέα νομοθεσία για να καταστούν οι ψηφιακές αγορές εξίσου ασφαλείς με τις αγορές εκτός διαδικτύου.

Στις 16/10/2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της συμμόρφωσης των influencers με το καταναλωτικό δίκαιο και για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή εγκαινίασε έναν ιστότοπο/βιβλιοθήκη πληροφοριών (Influencer Legal Hub), ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο και πληροφορίες από διάφορες πηγές από τις οποίες οι influencers και οι δημιουργοί περιεχομένου (content creators) θα μπορούν να ενημερώνονται επαρκώς για τις νομικές τους υποχρεώσεις, τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή και οι αρχές του δικτύου CPC καλούν τους influencers, τις εταιρίες (brands) που συνεργάζονται μαζί τους για την προώθηση των προϊόντων τους, τα πρακτορεία που λειτουργούν ως μεσάζοντες ανάμεσα στους influencers και στις εταιρίες καθώς και όλους όσους εμπλέκονται στον κλάδο του ψηφιακού marketing να επισκεφτούν την εν λόγω πλατφόρμα προκειμένου να ενημερωθούν για τις νομικές τους υποχρεώσεις, και κυρίως για το πότε, πού και πώς πρέπει να γνωστοποιούν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους  στα πλαίσια της δέουσας επαγγελματικής επιμέλειας καθώς και ποια δικαιώματα έχουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας από αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Ανακοίνωση τύπου Ε. Επιτροπής και δικτύου αρχών CPC για την επικείμενη σάρωση (Sweep) όσον αφορά στις εμπορικές πρακτικές των influencers

Influencer Legal Hub

Scroll to Top