Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2020 το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, ένα επικαιροποιημένο, συνολικό στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Το θεματολόγιο καλύπτει πέντε βασικούς τομείς προτεραιότητας:

  • την πράσινη μετάβαση
  • τον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • την έννομη προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών
  • τις ειδικές ανάγκες ορισμένων ομάδων καταναλωτών και
  • τη διεθνή συνεργασία.

Μπορείτε να δείτε το νέο θεματολόγιο πατώντας εδώ

Scroll to Top