Νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς (New Market Monitoring Survey)

Η ετήσια έκδοση του Consumer Market Scoreboard της Ε.Ε. πρόσφατα αντικαταστάθηκε από μία νέα πλατφόρμα αξιολόγησης και παρακολούθησης της αγοράς την New Market Monitoring Survey.

Μέσω αυτού του νέου διαδικτυακού εργαλείου:
(α) παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα έρευνας με βάση συγκεκριμένους δείκτες για μια αγορά,
(β) αξιολογείται η απόδοση μιας σειράς αγορών αγαθών και υπηρεσιών και
(γ) καταγράφονται οι εμπειρίες/αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με τις αγοραστικές τους συνήθειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Πρόκειται για μία πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να περιηγηθείτε, να αναζητήσετε και να βρείτε διάφορες παρουσιάσεις και ενημερωτικά δελτία σε μορφή PowerPoint που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ανά αγορά και ανά χώρα τα οποία μπορείτε εύκολα να συμβουλευτείτε.

Scroll to Top