Καταγγελία

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Για το θέμα που επιλέξατε μπορείτε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αρμόδιου φορέα, προκειμένου να υποβάλετε καταγγελία/αναφορά.

Αρμόδιος Φορέας : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
Σύνδεσμος : https://www.yme.gov.gr/

Διευθύνσεις Μεταφορών των κατά τόπο Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών

Για το θέμα που επιλέξατε μπορείτε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αρμόδιου φορέα, προκειμένου να υποβάλετε καταγγελία/αναφορά.

Αρμόδιος Φορέας : Διευθύνσεις Μεταφορών των κατά τόπο Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών
Περιφέρεια-Σύνδεσμος
Περιφέρεια Αττικής: https://www.patt.gov.gr/
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: https://www.pamth.gov.gr/
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: https://www.pvaigaiou.gov.gr/
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: https://www.pde.gov.gr/gr/
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: https://www.pdm.gov.gr/
Περιφέρεια Ηπείρου: https://www.php.gov.gr/
Περιφέρεια Θεσσαλίας: https://www.thessaly.gov.gr/
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: https://pin.gov.gr/home
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.pkm.gov.gr/
Περιφέρεια Κρήτης: https://www.crete.gov.gr/
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: http://www.pnai.gov.gr/
Περιφέρεια Πελοποννήσου: https://www.ppel.gov.gr/
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: https://pste.gov.gr/

Scroll to Top