Καταγγελία

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)

Για το θέμα που επιλέξατε συστήνεται διαδικασία υποβολής καταγγελίας/αναφοράς είτε επώνυμης (με ή χωρίς ταυτοποίηση μέσω ΑΑΔΕ/Taxis) είτε ανώνυμης.

Αρμόδιος Φορέας : Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)

Διευθύνσεις Ανάπτυξης των κατά τόπο Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών

Για το θέμα που επιλέξατε μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αρμόδιου φορέα, προκειμένου να υποβάλετε καταγγελία/αναφορά.

Αρμόδιος Φορέας : Διευθύνσεις Ανάπτυξης των κατά τόπο Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών
Περιφέρεια-Σύνδεσμος
Περιφέρεια Αττικής: https://www.patt.gov.gr/
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: https://www.pamth.gov.gr/
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: https://www.pvaigaiou.gov.gr/
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: https://www.pde.gov.gr/gr/
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: https://www.pdm.gov.gr/
Περιφέρεια Ηπείρου: https://www.php.gov.gr/
Περιφέρεια Θεσσαλίας: https://www.thessaly.gov.gr/
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: https://pin.gov.gr/home
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.pkm.gov.gr/
Περιφέρεια Κρήτης: https://www.crete.gov.gr/
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: http://www.pnai.gov.gr/
Περιφέρεια Πελοποννήσου: https://www.ppel.gov.gr/
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: https://pste.gov.gr/

Scroll to Top