Καταγγελία

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Για το θέμα που επιλέξατε μπορείτε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αρμόδιου φορέα, προκειμένου να υποβάλετε καταγγελία/αναφορά.

Αρμόδιος Φορέας : Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Σύνδεσμος : https://www.ggb.gr/el/complaints-management-system/

Scroll to Top