Καταγγελία

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για το θέμα που επιλέξατε συστήνεται να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αρμόδιου φορέα, προκειμένου να ενημερωθείτε ειδικότερα για την νομοθεσία, τις αρμοδιότητές του καθώς και για την διαδικασία υποβολής καταγγελίας/αναφοράς.

Αρμόδιος Φορέας : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σύνδεσμος : https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd

Scroll to Top