Καταγγελία

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν καταγγελία κατά εμπόρων που η έδρα τους βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα eConsumer.gov.

Αρμόδιος Φορέας : EConsumer.gov
Σύνδεσμος : https://econsumer.gov

Scroll to Top