«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΣΑΡΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ» από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΣΑΡΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ»
από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

Η νέα διαδικτυακή εφαρμογή «ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020, είναι  έτοιμη και διαθέσιμη για τους καταναλωτές.

Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή έρχεται να βοηθήσει τους καταναλωτές στην επιλογή ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών, καθιστώντας τη σύγκριση τους μία εύκολη και γρήγορη υπόθεση. Με τη βοήθεια ενός “έξυπνου” κινητού, μιας ταμπλέτας ή ενός σταθερού υπολογιστή, σαρώνοντας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην ετικέτα ενός προϊόντος, ο καταναλωτής έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (EPREL). Εναλλακτικά, εάν η σάρωση δεν είναι δυνατή, ο καταναλωτής μπορεί να πληκτρολογήσει τον κωδικό του προϊόντος και να δει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά μέσω της EPREL.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή, τον Μάρτιο του 2021, τη νέα ενεργειακή ετικέτα για ψυκτικές συσκευές, συσκευές συντήρησης κρασιών, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης. Αυτή περιλαμβάνει μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G για όλες τις ομάδες προϊόντων, καταργώντας την υπάρχουσα κλίμακα από Α+++ έως D. Ένα προϊόν που με την παλιά ετικέτα ανήκε στην τάξη A+++, με τη νέα αναμένεται να ανήκει σε χαμηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης και κατά συνέπεια θα υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης.

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τη διαδικτυακή εφαρμογή στη διεύθυνση: https://tool.label2020.eu/gr . Μέχρι στιγμής, έχουν ενσωματωθεί οι ομάδες προϊόντων που φέρουν νέα ενεργειακή επισήμανση ήδη από τον Μάρτιο του 2021, ενώ σύντομα θα προστεθούν και οι λαμπτήρες, που ξεκίνησαν να φέρουν τη νέα επισήμανση τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η εφαρμογή «Σαρώνω & Συγκρίνω»:

  • Υπολογίζει και συγκρίνει το συνολικό κόστος διαφορετικών προϊόντων, με βάση το κόστος αγοράς και τη συχνότητα χρήσης από ένα νοικοκυριό, στη διάρκεια ζωής τους.
  • Παρουσιάζει τη διαθέσιμη γκάμα ενεργειακής απόδοσης προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και επισημαίνει τη θέση ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο εύρος αυτό.
  • Επικοινωνεί απευθείας με τη βάση δεδομένων EPREL, συγκρίνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαφορετικών προϊόντων που βρίσκονται καταχωρημένα.
  • Παρέχει μία ολοκληρωμένη επεξήγηση της νέας ενεργειακής επισήμανσης, ανά ομάδα προϊόντος.

Το έργο “LABEL 2020 – New Label driving supply and demand of energy efficient products”, που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση της αγοράς από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή επισήμανση ηλεκτρικών συσκευών, με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας. Στο LABEL 2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πολυετές πρόγραμμα για την Έρευνα HORIZON 2020, συμμετέχουν άλλοι 20 ευρωπαίοι εταίροι από 16 διαφορετικές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα https://www.label2020.gr/ .

Scroll to Top