ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πολιτική για τους καταναλωτές στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η πολιτική για την προστασία του καταναλωτή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετεί για την προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους. Στηρίζει επίσης τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, τα οποία παρέχουν βοήθεια σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών.

Χρήσιμες πληροφορίες
Στρατηγική για τους καταναλωτές: Το νέο θεματολόγιο
Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών
(Νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, Κανονισμός για τη συνεργασία στην προστασία των καταναλωτών)
Δικαιώματα των καταναλωτών και καταγγελίες,
(Απάτες που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, Επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, Επίλυση καταναλωτικών διαφορών)
Νέος επιγραμμικός πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές
(online Consumer Scoreboard)
Πίνακες αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες και για τις αγορές  καταναλωτών (2008-2018)
Έρευνες/μελέτες για αγορές καταναλωτών
(σχετικά με θέματα δυνατότητας επιλογής, ποιότητας, ασφάλειας, τιμών, πληροφόρησης καθώς και κατανόησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών)

Ευρωπαϊκά Δίκτυα

Δίκτυο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας καταναλωτών
(Consumer Protection Cooperation Network - CPC Network)

Σύνδεσμος
https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en

Ρόλος
Με βάση τον Κανονισμό 2017/2394 (Κανονισμός CPC) σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, λειτουργεί το δίκτυο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας καταναλωτών (Consumer Protection Cooperation - CPC Network).

Στόχοι
Στόχοι του δικτύου CPC είναι η συνεργασία και ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών για την προστασία του καταναλωτή και της Ε. Επιτροπής, με σκοπό τη συντονισμένη επιβολή της ενωσιακής καταναλωτικής νομοθεσίας, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Με βάση τον επικαιροποιημένο Κανονισμό CPC, οι εθνικές αρχές έχουν πιο ενισχυμένες εξουσίες για να εντοπίζουν παρατυπίες και να αναλαμβάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορη δράση για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών από επιτήδειους έμπορους και την προστασία των καταναλωτών στις διασυνοριακές τους αγορές.

Οργάνωση και Λειτουργία
Το δίκτυο CPC υποστηρίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/news/2020/01/index_en.htm) μέσω του οποίου ανταλλάσσονται πληροφορίες και αιτήματα για ενδοκοινοτικές παραβάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών-μελών της Ε.Ε οι οποίες έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού CPC.

Δράσεις δικτύου CPC για την προστασία των καταναλωτών
Το δίκτυο CPC έχει ήδη αναλάβει επιτυχημένη δράση σε πολλά καταναλωτικά θέματα σε πανευρωπαϊκή βάση, όπως για παράδειγμα:
• Booking.com: δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης στην ιστοσελίδα της των προσφορών, των εκπτώσεων και των τιμών προς τους καταναλωτές.
• Social media: Facebook, Twitter and Google+ επικαιροποίησαν τους όρους χρήσης τους και υιοθέτησαν μια ειδική διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι αρχές προστασίας καταναλωτή μπορούν να επισημάνουν την ύπαρξη αθέμιτου και προβληματικού υλικού.
• Συμβάσεις ενοικίασης αυτοκινήτων: Οι πέντε βασικές εταιρίες του χώρου (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz and Sixt) βελτίωσαν τους όρους ενοικίασης αυτοκίνητων με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας.
• Apple iTunes and Google Play: Παρέχουν πλέον ενημέρωση για την ύπαρξη και την τιμή αντικειμένων που μπορούν να αγοραστούν ως μέρος ενός παιχνιδιού.
• Airbnb: βελτίωσε και διευκρίνισε πλήρως τον τρόπο που παρουσιάζει προσφορές καταλυμάτων για καταναλωτές, για παράδειγμα, παρέχοντας επαρκή και πλήρη ενημέρωση για τις τιμές (συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών επιβαρύνσεων και τελών).

Συμμετοχή στην διενέργεια των EU Sweep

Σύνδεσμος
https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/sweeps_en

Από το 2007 το δίκτυο CPC διεξάγει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ελέγχους σε ιστοσελίδες (γνωστοί με την ονομασία “Sweeps”), επιδιώκοντας, σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικών παραβάσεων που βλάπτουν ή ενδέχεται να βλάψουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών, τη συμμόρφωση τους μέσω δράσεων επιβολής της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Εκατοντάδες ιστοσελίδες έχουν ελεγχθεί από το 2017 έως και σήμερα στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: αεροπορικές εταιρείες (2007), κινητή τηλεφωνία (2008), ηλεκτρονικά είδη (2009), ηλεκτρονικά εισιτήρια (2010), καταναλωτική πίστη (2011), ψηφιακό περιεχόμενο (2012), ταξιδιωτικές υπηρεσίες (2013), εγγυήσεις για τα ηλεκτρονικά είδη (2014), οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2015), εργαλεία σύγκρισης στον ταξιδιωτικό τομέα (2016), τηλεπικοινωνίες και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες (2017), τιμές και εκπτώσεις στο online shopping (2018) και όροι παράδοσης και δικαίωμα υπαναχώρησης (2019), εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την πανδημία COVID-19 (2020), παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί (2020), καθώς και επιγραμμικές αξιολογήσεις καταναλωτών (2021).

Η Υπηρεσία μας ήδη από το 2007 έως σήμερα έχει συμμετάσχει στο σύνολο των EU-Sweeps.

Scroll to Top