ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Σχολεία
«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ»

Σειρά δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εκπαιδευτικών οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους σε θέματα αγωγής του καταναλωτή.

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι να ενημερωθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί για τα δικαιώματα του καταναλωτή και να καλλιεργηθεί η καταναλωτική συνείδηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιούνται οι νεαροί μαθητές σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους ως καταναλωτών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αντιληφθούν ότι δεν είναι ανίσχυροι, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να γίνουν οι μικροί «ήρωες» της αλλαγής προς την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση.

Πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3893254
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  s.krokida@mindev.gov.gr

μικρός-καταναλωτής-νέα

Ψυχική Υγεία 
Ανήλικων Καταναλωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών, οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα, τα οποία, ως εκ του προορισμού, της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσής τους δεν ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Επιβλαβή για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων με βάση την ανωτέρω διάταξη, μπορεί να είναι τα παιχνίδια που προκαλούν ανασφάλεια ή φόβο, παροτρύνουν άμεσα ή έμμεσα σε επιθετική και βίαιη συμπεριφορά, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, παροτρύνουν σε εθισμούς και επιβλαβείς δραστηριότητες, προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας ή που είναι επιζήμια για το περιβάλλον.

Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία 
Ανήλικων Καταναλωτών

Η Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 7α του N. 2251/1994 (Α' 194) και το έργο της περιλαμβάνει:

  • Την έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
  • Τον εντοπισμό γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και την εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων.
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων – καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

Χρήσιμες Συμβουλές από την Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών
Χρήσιμες Συμβουλές προς τους Γονείς

Η Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών δέχεται αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων ως καταναλωτών, τα οποία διερευνά και γνωμοδοτεί σχετικά στο πλαίσιο της αποστολής της με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Y.A. 21682/9.3.2023 (B´ 1567) Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α «Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών» του Ν. 2251/1994 (Α’ 194) για την προστασία των καταναλωτών.

Πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1520
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 1520@mindev.gov.gr

Scroll to Top