ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια στις Εμπορικές Πρακτικές

Για να ενημερωθείτε για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές καθώς και για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή κατά την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/el/sdg/starting-running-and-closing-business/fairness-and-transparency-in-commercial-practices

Scroll to Top