Διεθνές Δίκτυο για την Προστασία των Καταναλωτών και την Εφαρμογή της Νομοθεσίας (ICPEN): που μπορούν οι καταναλωτές να υποβάλουν αναφορά/καταγγελία για διεθνείς απάτες

Σας ενημερώνουμε ότι το econsumer.gov δημοσίευσε βίντεο με χρήσιμες πληροφορίες για την  ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών από διεθνείς απάτες και παράνομες πρακτικές εμπόρων εγκατεστημένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταναλωτές που έχουν πέσει θύματα κάποιας διεθνούς απάτης μπορούν να υποβάλλουν την αναφορά/καταγγελία τους στο σύνδεσμο:  https://econsumer.gov/en/Home/FileAComplaint/1#crnt, παρέχοντας σημαντική βοήθεια στο έργο των αρχών για την προστασία των καταναλωτών για την πρόληψη και πάταξη της διεθνούς απάτης.

Το econsumer.gov αποτελεί πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την Προστασία των Καταναλωτών και την Εφαρμογή της Νομοθεσίας (ICPEN), μέλος του οποίου είναι και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Scroll to Top