Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23/6/2021 ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την προστασία των καταναλωτών όταν υπογράφουν συμβόλαιο με έναν πάροχο λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου.

Κάθε τραπεζική, πιστωτική, ενυπόθηκη, ασφαλιστική, προσωπική σύνταξη, επένδυση ή πληρωμή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καταναλωτή όταν η χρηματοοικονομική υπηρεσία αγοράζεται εξ αποστάσεως.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής για πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία αναμένεται το 2022.

Η δημόσια διαβούλευση θα συγκεντρώσει εμπειρίες και απόψεις καταναλωτών, επαγγελματιών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής, εθνικών αρχών και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την οδηγία .

Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Distance-marketing-of-consumer-financial-services-review-of-EU-rules_en και θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Scroll to Top