Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία της εφαρμογής του καταναλωτικού δικαίου σε διασυνοριακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών  (CPC), όπως και της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και του κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Αν θέλετε να συνεισφέρετε στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών,  τότε μπορείτε να συμμετέχετε και να εκφράσετε τη γνώμη σας στη δημόσια διαβούλευση για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και τη δημόσια επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στη χώρα σας έως τις 27 Ιουνίου 2022 στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Functioning-of-cross-border-consumer-law-enforcement-in-the-EU/public-consultation_el

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωση

Scroll to Top